Værket
 

 

 

Du kan læse og søge i det samlede værk her på hjemmesiden.

I den historiske sektion kan du se Martinus' originale manuskript til Livets Bog, og du kan læse i førsteudgaverne til Livets Bog.

Det Tredje Testamente

Martinus’ samlede værk har titlen Det Tredje Testamente. Hovedværket er Livets Bog i syv bind. Som supplement hertil er udgivet Det Evige Verdensbillede, bog 1-6, hvori han ved hjælp af farvelagte symboler med tilhørende forklaringer klarlægger hovedprincipperne i sit verdensbillede. Desuden er udgivet bøgerne Logik, Bisættelse, Den Intellektualiserede Kristendom, Grandkursus og 28 mindre bøger samt et stort antal artikler.

Bøgerne udgives i Danmark af Martinus Institut og kan købes i Martinus Instituts net-boghandel. De kan også købes ved personlig eller telefonisk henvendelse til Instituttet samt hos boghandlerne.

Dele af forfatterskabet er oversat til en række andre sprog. Se værket på andre sprog.

 

Litteratur­oversigt

Bøger

Livets Bog, bind 1-7
Det Evige Verdensbillede, bog 1-6
Logik
Bisættelse
Artikelsamling 1
Den Intellektualiserede Kristendom
Grandkursus

Lydbøger

Livets Bog, bind 1-2

Småbøger
  1. Menneskehedens skæbne
  2. Påske
  3. Hvad er sandhed?
  4. Omkring min missions fødsel
  5. Den ideelle føde
  6. Blade af Guds billedbog
  7. Den længst levende afgud
  8. Menneskeheden og verdensbilledet
  9. Mellem to verdensepoker
10. Kosmisk bevidsthed
11. Bønnens mysterium
12. Vejen til indvielse
13. Juleevangeliet
14. Bevidsthedens skabelse
15. Ud af mørket
16. Reinkarnationsprincippet
17. Verdensreligion og verdenspolitik
18. Livets skæbnespil
19. Kosmiske glimt
20. Meditation
21. Hinsides dødsfrygten
22. Livets vej
23. De levende væseners udødelighed
24. Kulturens skabelse
25. Vejen til paradis
26. Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed
27. Verdensfredens skabelse
28. To slags kærlighed

Andre udgivelser

Symbolplancher
Samarbejdsstrukturen
Martinus’ erindringer
Martinus - som vi husker ham

CD’er med foredrag af Martinus

CD 1 Bevidsthedens giftstoffer
CD 2 Intellektualiseret kristendom
CD 3 Sjælelig underernæring
CD 4 Om mig selv, min mission og dens betydning
CD 5 Unaturlig træthed
CD 6 Verdens frelse
CD 7 Talent for skæbnemodtagelse
CD 8 Mit forhold til Gud