Stjernesymbol i menu


Tidsskriftet Kosmos
 

Abonnement på Kosmos

Fra 1. januar 2019 udkommer Kosmos i nyt stort magasinformat 4 gange årligt.
Desuden udkommer Kosmos i en digital udgave.

Pris for abonnement (4 numre)
Danmark og EU: DKK 420 (25 % moms)
Uden for EU DKK 336 (0 % moms).
Norge NOK 410 (0 % moms).


Bestil abonnement her online

Login og betal dit Kosmos abonnement


 

 

 

 

Martinus udgav Kosmos første gang allerede i 1933. Du kan læse de ældre årgange af Kosmos på hjemmesiden.

Et tidsskrift for åndeligt interesserede

Tidsskriftet Kosmos har til formål at oplyse om Martinus’ analyser og øge forståelsen af hans verdensbillede. Tidsskriftet belyser, hvordan den nye humane verdenskultur vinder indflydelse i menneskers liv og i udviklingen verden over.

I bladet bringes både artikler, som er skrevet af Martinus selv – eller baseret på hans foredrag, og artikler skrevet af andre med interesse for hans arbejde. Artiklerne fører læseren gennem en bred vifte af åndsvidenskabelige emner, som fx naturvidenskab contra åndsvidenskab, reinkarnation, depression og livskraft, sundhed og livsglæde, ægteskabets krise, intellektualiseret kristendom, skæbnevidenskab og udviklingen af den nye humane verdenskultur. I belysningen af disse emner søger Kosmos at vise eksempler på praktiseringen af det nye etiske livssyn i Martinus’ verdensbillede, og som Kosmos-læser får man derved inspiration til at se sit eget liv og den verden, man lever i, i et bredere perspektiv.

I den faste spørgerubrik kan man stille spørgsmål om alt, hvad der angår Martinus Kosmologi. Desuden modtager redaktionen meget gerne artikler fra læserne: Send email til redaktionen her.

Kosmos udkommer på dansk og svensk 4 gange årligt. Desuden udgives der gratis e-udgaver på tysk og engelsk 4 gange årligt og gratis e-udgaver på spansk og esperanto 2 gange årligt.

Formålet med Kosmos

Martinus har bl.a. givet følgende eksempler på sine ønsker til Kosmos’ formål og indhold.

"Formålet er for det første at omtale min Sags vækst og nyskabelser, således at interesserede vil være i stand til at følge med heri, og således at bladet med tiden derved tillige – sammen med andet materiale – kan danne grundlag for Sagens historie.
    For det andet er formålet at påvise den nye verdensimpuls’ indflydelse i jordmenneskers liv og naturen, og her er mulighederne mange. Områder, der særlig skulle omtales i bladet er f.eks. sociale og humane fremskridt, nye naturvidenskabelige opdagelser, fremskridt inden for teknik og økonomi, kunst, religion, litteratur og meget andet, alt sammen så vidt muligt formet sådan, at det forbindes med det nye kosmiske verdensbillede. I alt væsentligt vil det være tilstrækkeligt at påvise de spirende positive sider, idet alle livets negative sider til overflod opleves eller bringes til kundskab gennem aviser, radio, krigslitteratur osv., således at blot en henvisning hertil oftest vil gøre fremhævelse af denne side unødvendig." (Brev til NN 09.08.1952)

"... det befolkningslag, der hungrer efter livsvisdom, er meget tyndere end det, der hungrer efter underholdning. Der bliver således et langt større publikum til et blad, der giver underholdning, end til et blad, der giver livsvisdom. Derfor må sidstnævnte art af blade altid blive dyrere end den førstnævnte." (Kosmos nr. 1, 1939)