Stjernesymbol i menu


Symbolerne
 
Igennem symbolteknikken er den åndelige eller kosmiske verdens detaljer således gjort fysisk tilgængelige. De er iklædt en kunstig fysisk synlighed.
(Det Evige Verdensbillede, bog 1, stk. B3)

 

 

 

 

Se oversigter over alle symboler med tilhørende forklaringer:

Symbol 1-44

Symbol 45-100

Martinus tegner symbol


 
Det levende væsen 1
Symbol 6. Det levende væsen 1

Martinus har tegnet et stort antal symboler, som udgør et vigtigt element i hans samlede beskrivelse af det evige verdensbillede. Han ønsker med disse symboler at give et let tilgængeligt overblik over de principper og love, som kendetegner livet og det samlede verdensalt.

I bøgerne Det Evige Verdensbillede, bog 1-6 er publiceret 100 symboler med tilhørende symbolforklaringer, og de udgør et vigtigt supplement til hovedværket Livets Bog.

Symbolerne er opbygget af figurer og farver, og de illustrerer hver især bestemte områder af de kosmiske analyser. Martinus har på den måde skabt en fysisk illustration af de åndelige realiteter, som ellers er utilgængelige for vores fysiske sansning. Denne fysiske synlighed gør det lettere at koncentrere sin tankegang omkring de åndelige fænomener og studere dem på en systematisk og målrettet måde, ligesom vi er vant til at gøre, når det drejer sig om de fysiske objekter og foreteelser.

Man kan sammenligne symbolerne med landkort. De viser en symbolsk afbildning af de åndelige og kosmiske realiteter, på samme måde som landkort viser en symbolsk afbildning af de geografiske realiteter.

Symbolerne kan købes i Instituttets net-boghandel og findes i følgende 3 størrelser: B5 (18 x 25,8 cm), A3 (29,7 x 42) og plakatstørrelse (ca. 55 x 65 cm) samt som overhead-plancher (A4-format).