Tips til nye interesserede
 
Tag det du kan bruge, og lad resten ligge. (Martinus)

Et helt frit studium - for alle!

Martinus' værk er et åbent tilbud til alle interesserede, og det er helt frit, hvordan du ønsker at tilegne dig værket. Martinus opfordrede selv til, at man skal tage det fra Kosmologien, man kan bruge, og lade resten ligge.

Der er ikke tale om en religion eller trosretning, og der er ikke tilknyttet særlige leve- eller kostregler, eller andet du skal følge for at kunne studere Kosmologien og lade dit liv inspirere heraf.

Alle – uanset baggrund og religiøs orientering – er velkomne på Martinus Institut og Martinus Center Klint.


Undervisning på Martinus Institut i København

Gennem hele vinterhalvåret kan man deltage i foredrag, studiekredse og andre arrangementer på Martinus Institut ligesom der hvert år er korte seminarer for nye interesserede


Undervisning på Martinus Center i Klint, Odsherred

Alle er ligeledes velkomne på Martinus Center i Klint, der er et stort og moderne ferie- og kursuscenter med undervisning i Martinus Kosmologi. Her kan man fra påske til sidst på efteråret deltage i kurser, høre foredrag og via selvstudier studere Martinus’ verdensbillede.

 

Video om Martinus Kosmologi

Hvis du ønsker at se en video om de mange forskellige emner inden for Kosmologien, kan du se en oversigt over her.

 
Den fulde forståelse af livets højeste analyser og dermed oplevelsen af den højeste sandhed kan umuligt tilegnes ved blot og bar læsning af analyserne. Den kommer udelukkende kun ved at leve dem.
(Livets Bog, bind 4, stk. 1062)

Selvstudier i Martinus' værk
Du kan starte med at se den samlede liste over Martinus' litteratur.

Ønsker du at begynde med en let tilgængelig indføring, kan – alt efter din særlige interesse – følgende småbøger anbefales. Under menupunktet "Litteraturen" kan du læse mere om de forskellige bøger.

  • Menneskehedens skæbne (småbog nr. 1)
  • Omkring min missions fødsel (småbog nr. 4)
  • Den ideelle føde (småbog nr. 5)
  • Menneskeheden og verdensbilledet (småbog nr. 8)
  • Bønnens Mysterium (småbog nr. 11)
  • Vejen til paradis (småbog nr. 25)

Mange vælger dog simpelthen at starte med Livets Bog, bind 1, som i sig selv udgør en indledning til hovedværket Livets Bog, bind 1-7. Bogens første afsnit har overskriften Fortalen, og heri beskriver Martinus kort formålet med og karakteren af sit værk og sin mission.

Bogen Logik kan også anbefales, idet den netop er skrevet som en indføring til værket.

Ved at studere Martinus' symboler får du et let tilgængeligt overblik over hans verdensbillede. Symbolerne findes i bogserien Det Evige Verdensbillede, som rummer 100 symboler med tilhørende symbolforklaringer. Se symbolerne.

Martinus' værk er et omfattende studium. Han udtrykte det selv på den måde, at hans analyser ikke udgør en letfattelig aftenunderholdning, men derimod en "arbejdsmark", hvor man har brug for sin koncentrationsevne, sin tankeindstilling og sin åbne holdning. Når man er indstillet på det, er selvstudiet en udbytterig fremgangsmåde, hvorved mange har tilegnet sig den største viden om Martinus' verdensbillede.

Du kan læse kortere artikler skrevet af Martinus, og du kan læse i hele værket online ved at vælge punktet "Læs og søg i værket" i menuen til venstre.


Foredrag, seminarer og studiekredse på Martinus Institut i København

På Instituttet på Frederiksberg arrangeres jævnligt foredrag, studiekredse og enkelte endags-seminarer. Se Martinus Instituts program.

Foredrag, kurser og studiegrupper på Martinus Center, Klint

Sommerens ugekurser på Centret i Klint giver bl.a. mulighed for at deltage i særlige introduktionsgrupper. Her tilbydes tillige foredrag, symbolgennemgange og socialt samvær med et stort antal Martinus-interesserede fra flere lande. Også på andre tider af året er der kurser, foredrag og studiegrupper i Klint. Se program for Martinus Center.

 

Stil spørgsmål om Kosmologien

Du er velkommen til at sende os spørgsmål om forståelsen af Martinus Kosmologi. Spørgsmål kan sendes via email til: info@martinus.dk eller pr. brev til Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, 2000 Frederiksberg. Eksempler på spørgsmål om Kosmologien.


Andre tilbud i Danmark

I Danmark arrangeres en række foredrag, studiekredse og seminarer på privat basis flere steder landet over. De fleste kan findes på martinusguiden.dk

Spørgsmål og dialog på internettet

Der findes flere dialogfora på nettet, som giver en let adgang til at stille spørgsmål både for nye og mere erfarne interesserede. Her kan man være med i en intensiv dialog om forståelsen og formidlingen af Martinus’ analyser. Du finder de relevante dialogsteder ved at søge efter dem på nettet.