Om Martinus Kosmologi
 
Så længe der findes en blomst, kan erindringen om en højere verden ikke slettes ud.
(Livets Bog, bind 1, stk. 183)

 

 Læs eller download
en 8-siders introduktions-
brochure
. Du kan også få brochuren gratis tilsendt.

Den danske forfatter Martinus (1890-1981) har i sine værker beskrevet et samlet åndsvidenskabeligt verdensbillede, der rummer en logisk underbygget helhedsforklaring på tilværelsen. Hans baggrund herfor var en højtudviklet intuitionsevne, der satte ham i stand til at overskue og analysere den åndelige verden, som ligger bag den kendte fysiske verden. Målet med hans arbejde var at skabe en åndelig videnskab, der kan give vor tids sandhedssøgende og logisk tænkende mennesker en dybere indsigt i livets natur og udviklingen i verden. I sine analyser præsenterer Martinus et langt mere optimistisk og vidtrækkende livssyn end det, vi almindeligvis kender. Samtidig er de et værdifuldt hjælpemiddel til den praktiske udvikling af moral og væremåde.

Et kernepunkt i det åndsvidenskabelige verdensbillede er forståelsen af, at vi mennesker og alle andre levende væsener indgår i et levende verdensalt. Herigennem synliggøres i en logisk og videnskabelig form, at der eksisterer en evig, alkærlig Guddom, som til alle tider har været kilden til religioner og åndsliv. Martinus viser tillige, hvordan vores bevidsthed, psyke og moral gennem reinkarnation og karma udvikler sig efter logiske naturlove, som bevirker at alle erfaringer - behagelige som ubehagelige - med tiden bliver til gavn for den enkelte.

Martinus' bøger foreligger som et åbent tilbud til alle interesserede. Der er ikke knyttet nogen form for foreningsdannelse eller medlemskab til denne interesse – alle kan frit studere hans bøger og glæde sig over den inspiration, de måtte give anledning til. Martinus Kosmologi er ikke en religiøs trosretning, men giver en logisk baseret forståelse af livet og dets religiøse dimension. Ifølge Martinus er tiden moden for det, han betegner som en kærlighedsvidenskab eller intellektualiseret kristendom, og han har i forlængelse heraf givet sit samlede værk den fælles overordnede titel Det Tredje Testamente.

Du kan læse mere her: 
Introduktionstekster til centrale emner i Martinus Kosmologi
Eksempler på Martinus' egne artikler.

 

Solen skinner i standkantens sten