Det frivillige arbejde
 
Vi må arbejde lige som uret. Der må være små hjul og store hjul, men de er lige vigtige alle sammen. Mangler der blot et lille hjul, kan uret ikke gå. ... Alting arbejder fuldkomment sammen, når det er sundt.
(Martinus ved rådsmøde 23.04.1974)

Interessen for Martinus Kosmologi er det bærende

Martinus Institut er en idealistisk arbejdsplads, hvor opgaverne løses i et teamwork mellem nogle få ansatte medarbejdere og et stort antal frivillige, ulønnede medarbejdere. Både som ansatte og som frivillige har vi det fælles grundlag, at vi alle, ud over vores faglige baggrund, har en stor interesse for Martinus Kosmologi.

Samarbejde i et kærligt miljø

Vi er inspireret af Martinus’ tanker om den nye humane verdenskultur og vil gerne skabe et samarbejde præget af den lyse og kærlige atmosfære, som udgør det bærende element i denne kultur.

Er du interesseret i at arbejde som frivillig?

Vi er taknemlige for den store indsats, der bliver ydet, og hilser det velkomment, hvis flere har lyst til at være med i det frivillige arbejde. Du kan lade dig inspirere af de opgavebeskrivelser, vi giver her på siderne. Du kan også læse om opgaverne på Martinus Center, Klint, hvor der ligeledes kommer et stort antal frivillige.

Omkring vores arbejdsform kan vi fortælle, at nogle af de frivillige kommer én eller flere gange om ugen, andre arbejder det meste af tiden hjemme med opgaverne, og andre igen kommer en gang imellem, når deres tid tillader det. Vi fungerer som et samarbejdende netværk, der har sine to knudepunkter på Instituttet på Frederiksberg og på Martinus Center, Klint. Derfra går en række grene ud til de grupper, udvalg og enkeltpersoner, som bidrager til arbejdet, hver på deres områder.

Har du lyst til at være med, er du meget velkommen til at bidrage med din arbejdskraft i kortere eller længere tid. Kontakt Per Jan Neergaard på Martinus Institut, email: perjan@martinus.dk eller telefon: 38 38 01 00. Vedrørende frivilligt arbejde i Centret i Klint kan du kontakte Charlotte Anderson eller Eigil Kristensen.

Via linkene foroven kan du se en præsentation af de ansatte medarbejdere og Instituttets bestyrelse (rådet). Du kan også se en oversigt over de udvalg og arbejdsgrupper, som udgør rammen om det løbende samarbejde.