Gavernes betydning
 

Tak for de mange gaver

Martinus Institut modtager hvert år rigtig mange gaver - dels i form af det omfattende frivillige arbejde, dels i form af pengegaver og arvebeløb.

Hvad bruges gaverne til?

Gaverne udgør det bærende grundlag for Instituttets arbejde. De sikrer, at vi år efter år kan videreføre de mange aktiviteter både på Martinus Center, Klint, og på Instituttet på Frederiksberg. Gavemidlerne bidrager til løsningen af en lang række løbende opgaver såsom bogudgivelser i ind- og udland, oversættelser, oplysning, undervisning, digitalisering af værkerne, fornyelse af inventar og installationer osv. I den økonomiske oversigt for Instituttet kan du se nærmere om brugen af de økonomiske midler, herunder også investeringer til renovering og udbygning af Instituttets ejendomme.

Sådan kan du støtte økonomisk

Se hvordan du kan støtte med pengegaver samt via testamente og arv.