Martinus Institut
 

 

 



En kærlighed, der ikke er videnskab, er ikke kærlighed, ligesom en videnskab, der ikke er kærlighed, ikke er nogen absolut videnskab.
(Livets Bog, bind 7, stk. 2552)

Martinus Institut er en erhvervsdrivende fond med navnet, Fonden Martinus Åndsvidenskabelige Institut. Institutionen er oprindeligt stiftet af Martinus med det formål at formidle hans åndsvidenskabelige forfatterskab til omverdenen. Han har overdraget Instituttet ansvaret og rettighederne (se gavebrevet) til sit samlede værk, Det Tredje Testamente, og har fastlagt de opgaver, Instituttet skal varetage. Opgaverne er at bevare, oversætte og udgive Martinus’ værk samt oplyse om og undervise ud fra værket.

Til ansvaret hører beskyttelsen af indholdet i Det Tredje Testamente. Martinus Institut har ophavsretten til publicering af værket på alle sprog, hvad enten det sker i bogform, på internettet eller på anden måde.  Martinus ønskede på den måde at sikre sig, at der findes ét institut i verden, som kan være garant for publicering af hans værk i autoriseret form, og som tilbyder information og undervisning, der bygger direkte på dette værk.

 
Målet med verdensgenløsningen er, at menneskene skal komme til at forstå denne tilværelse og tage imod den undervisning i livslovene, de kan få her. Tænk, hvad det vil betyde, hvis man i stedet for at irriteres over det, der sker, bruger sin energi til at prøve på at forstå, hvorfor det, der sker, er det rigtige netop i den nuværende situation baseret på fortiden, og med henblik på den gavn vi erfaringsmæssigt kan have deraf i fremtiden.
(Livsmodet 2, bragt i Kosmos nr. 5, 1969)

Instituttet har siden 1943 haft til huse på Mariendalsvej 94-96, 2000 Frederiksberg. Martinus boede og arbejdede her i næsten 40 år frem til sin bortgang i 1981. Læs mere om den historiske udvikling

I dag rummer huset Instituttets administration, bogsalg og forlag, som udover Martinus-litteraturen også udgiver tidsskriftet Kosmos på flere sprog. Huset er tillige et kursuscenter, hvor der afholdes foredrag, seminarer og studiekredse ud fra det kosmiske verdensbillede, som Martinus har beskrevet.

Størstedelen af Instituttets undervisning foregår på Martinus Center Klint i Odsherred, Nordvestsjælland.

Vi er en idealistisk arbejdsplads, der udover nogle få fastansatte samler en række frivillige ulønnede medarbejdere, som udfører store dele af Instituttets mange opgaver. En stor del af Instituttets økonomi er baseret på gaver og arv.

I menuen til venstre kan du læse mere om Instituttets forskellige opgaver, vores faste medarbejdere og den kærlige venskabskultur, som inspirerer os i samarbejdet om at formidle kendskabet til de åndsvidenskabelige analyser.