Stjernesymbol i menu


Læs og søg i Det Tredje Testamente
   Stk.:  
(F,I,78-100) 
.  
(1,U) 
 
Avanceret søgning
Se symbol nr. 86 i nyt vindue Indholdsfortegnelse for Det Evige Verdensbillede, bog 6   

 

 
Menneskets udviklingsanalyse. Jordklodens udviklingstrin
Symbol nr. 86
86.1 Symbolet viser nogle af jordklodens forskellige udviklingstrin. Engang var kloden i en tilstand, hvor der ikke var nogen mulighed for det nuværende liv. Den var i en glødende tilstand, en ildoceanisk tilstand. Efterhånden afkøledes den og kom i en vulkansk tilstand. Senere begyndte der at komme et planterige, der var et højere udviklingstrin for kloden. Men efterhånden begyndte der noget nyt, et dyrerige begyndte at komme ind.
      Som vist på symbolet udviklede planteriget (rød farve) sig frem til det dyriske eller det animalske stadium (orange farve), hvor de jordiske mennesker også hører til. Tilbage i menneskenes udvikling er der kun et kort stykke, som de nu er i færd med at påbegynde, og som vil være tilbagelagt, inden der er gået 3.000 år. Da vil kloden høre hjemme på trinet for det rigtige menneskerige (gul farve).
      Men i øjeblikket er kloden altså i slutningen af dyreriget, og den vil så fortsætte opefter, og hvorfor skulle den ikke det? Når den har passeret de tidligere trin på denne måde, så er vi nødsaget til rent teoretisk at erkende, at den er under denne udvikling. Den har forvandlet sig ved denne udvikling, således at der nu er muligheder for animalsk liv, for dyr, for mennesker, og for mennesker af en højtudviklet tilstand. På kloden er der for menneskene mulighed for meget højere tilstande eller højere trin end dem, de nu har. Det er symboliseret ved de små trin på den nederste farvede figur på symbolet.
      Den midterste farvede figur symboliserer princippet i kroppenes udvikling. Først ser vi mineralmaterie (indigo farve), og så vegetabilske organismer (rød farve). Herfra bliver det til animalske organismer (orange farve), og derefter bliver det mere og mere til psykiske organismer (gul farve). Væsenerne skal dog være i animalsk materie, så længe de skal inkarnere, men herefter begynder de at gå over til at have helt psykiske organismer, og væsenerne er ikke mere på det fysiske plan.
      Det er vigtigt at forstå, at det er rigtigt. Det er jo ikke nok, at jeg kan se, det er rigtigt, eller at jeg har sagt, det er rigtigt. Det er heller ikke noget bevis, at man siger, at det siger Martinus. Det er et bevis, når man forstår, at sådan var jorden dengang, sådan har den også været, og sådan er den i dag. I dag kan vi se, at der er en tendens til udvikling af det menneskelige og degeneration af det dyriske. Det fortæller os, at kloden vil komme frem til det rigtige menneskeriges plan, og at den også derfra vil gå videre.
 
Det evige verdensbillede, 3. kursus, 2. foredrag, 10.11.1955
 
 
Tekst på symbolet:
 
Planteriget er af denne Verden!
Dyreriget er af denne Verden!
Menneskeriget er af denne Verden!
 
Det jordiske Menneske
Det kosmiske Menneske eller Mennesket i Renkultur
 
Elementært Tankeprincip (Planteriget)
Princippet "At slå ihjel" (Dyreriget)
Princippet "At elske hverandre" (Menneskeriget)
 
A  Kloder
B  Udviklingstrin for Kloder
C  Tankekultur
D  Legemskultur
E  Udviklingstrin for Væsener
 
Symbol Nr.
 
Menneskets Udviklingsanalyse
 
Martinus 1928


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.