Stjernesymbol i menu


Læs og søg i Det Tredje Testamente
   Stk.:  
(F,I,78-100) 
.  
(1,U) 
 
Avanceret søgning
Se symbol nr. 82 i nyt vindue Indholdsfortegnelse for Det Evige Verdensbillede, bog 6   

 

 
Jordklodens fuldkomne menneskerigetilstand
Symbol nr. 82
82.1 Symbolet viser den fuldkomne menneskerigetilstand (gul farve). Vi er kommet frem til den tilstand, kloden vil være i, når det dyriske er udryddet. Der er endnu dyr på kloden, men de skadelige, dræbende og voldsomt giftige dyr er efterhånden udryddet. Der er ikke de store urskove, og der er ikke de betingelser for de vilde dyr, som der er i dag. Det er allerede nu på retur. Der er kun betingelser for de planter og dyr, der kan skabe velvære og lykke for de fuldkomne mennesker.
      I midten af det store gule strålefelt findes en kreds af hvide takkede figurer, der symboliserer polstrukturen. Nu er der lys. Nu skal det seksuelle ikke føre til al den nød og elendighed, som det gør i den nuværende verden. Der vil være harmoni, for der kommer en helt anden tilstand, hvor der er helt andre love for menneskelige forbindelser. Det vil blive kolossalt strålende og fuldkomment, og det kan man læse mere om i Livets Bog.
 
Den følgende tekst er fra kursusforedragets første halvdel, hvor Martinus ikke viste symboler.
 
I den kommende verdensstat vil man udvikle sig vældigt i de højere åndelige egenskaber, kunst, musik, videnskab, og hvad der nu kan være af højere åndelige evner. Det vil blive ligesom en slags tusindårsrige. Jorden vil begynde at være færdig om 3.000 år, og den vil få en millionårig epoke i denne tilstand. Det er det, som Bibelen har udtrykt som tusindårsriget, inden for hvilket menneskeheden vil opnå en vældig høj tilstand. Menneskene vil vokse fra dette at spise grov føde. De vil nå frem til at spise frugtkødet, og den store del af ernæringen vil være ved åndedrættet. Og så vil de også få den åndelige ernæring ved tanken. De vil efterhånden blive så æteriske, at deres legemer kan dematerialiseres. De behøver ikke gennemgå dødsprocesser eller fødselsprocesser. Det vil de til sidst nå frem til, og det vil blive slutstadiet her på jorden.
      Længere fremme vil jordkloden jo også blive gammel, og så vil menneskeheden efterhånden uddø på kloden. Betingelserne for liv vil blive dårligere og dårligere. Til sidst kan der kun inkarnere lavere liv, og det vil fortsat blive lavere og lavere liv. Til sidst vil jorden nå dødstilstanden ligesom vor måne. Den vil blive en død klode, en mineralklode, som vil sejle i verdensrummet, indtil den engang bliver opløst i sammenstød med andre kloder. Men kloden selv, klodens jeg, vil være i den åndelige verden, og menneskeheden, der var på kloden, har sagt farvel til den fysiske verden. De lever så i de højere åndelige verdener. Sådan vil det altså komme til at gå, men det varer jo længe.
 
Det evige verdensbillede, 7. kursus, 1. foredrag, 26.01.1956


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.