Stjernesymbol i menu


Læs og søg i Det Tredje Testamente
   Stk.:  
(F,I,78-100) 
.  
(1(1-2,U) 
 
Avanceret søgning
Se symbol nr. 81 i nyt vindue Indholdsfortegnelse for Det Evige Verdensbillede, bog 6   

 

 
Jordklodens jordmenneskeepoke.
Jordens åndelige verden i dens nuværende epoke
Symbol nr. 81
81.1 Symbolet viser jordklodens nuværende epoke, jordmenneskeepoken. Jorden, som vi ser midt på symbolet, er dens fysiske organisme. Dette fysiske væsen, jordkloden, har også en bevidsthed. Denne bevidsthed ligger udenom og er den åndelige verden. I det store strålefelt ser vi jordklodens dagsbevidsthed, der ligesom hos jordmennesket består af dyrisk tilstand (orange farve) og af menneskelig eller human tilstand (gul farve). Vi ser også dens plantebevidsthed (rød farve). Den materielle verden er i midten af symbolet, og menneskenes bevidsthed er udenom. Bevidstheden er jo stråleformig, den er bølgelængde.
      Menneskene har en fysisk krop. Når de dør fra det fysiske plan, er det afgørende, hvor meget dyrisk og hvor meget menneskelig mentalitet de har. Hvis de har meget menneskelig mentalitet og er højtudviklede, kommer de over i den menneskelige sfære. De gule felter i det store strålefelt viser det høje menneskelige, der er fri af skærsilden. Hvis de ikke har så meget menneskelig mentalitet, går de over i de sfærer, der har et meget lille område af det menneskelige og et stort område af det dyriske. Skærsilden er således symboliseret ved de mørke felter i det orange område.
      Symbolet viser en blandingstilstand af dyrisk og menneskeligt, men om 3.000 år vil jorden være på det rent menneskelige stadium. Nu må man forstå, at det er et symbol, hvor hver ting skal symbolisere noget. Det er ikke et fotografi, sådan ser det ikke ud i virkeligheden. Bevidsthedsenergierne ligger alle inde i hinanden, ligesom radiobølgerne ligger på antennen, men sådan kan jeg ikke tegne det. Jeg må jo tegne det sådan, at man kan se hver ting for sig. Rent stedmæssigt betragtet er alting alle vegne, men set ud fra bølgelængde er alting individuelt hver for sig.
      Jorden er på vej imod at få en renkultur af menneskebevidsthed. Det vil den have fået om 3.000 år, og da vil alt det dyriske, dvs. dyrenes mentalitet og menneskenes mentalitet på det dyriske område, være forsvundet. Om 3.000 år vil der ikke være andet end nogle latente dyriske områder, og det vil altså betyde, at alle mennesker vil være indstillede på humanitet. Der vil ikke være krig, der vil være ét folk, ét rige. Der vil ikke være penge, og der vil ikke være alle disse muligheder for udskejelser, ødelæggelser og krig, som der er i dag.
      Den åndelige verden er jordens bevidsthed, men for os bliver den de sfærer, som vi kan leve i, når vi selv har tankearter, der er magen til. Når vi med vore tanker vandrer på de åndelige planer, er vor bevidsthed inde i jordens bevidsthedssfærer. De er ikke afhængige af det materielle stof, de findes også inde i den fysiske klode. Men vore sanser er lavet sådan, at vi kun opfatter de fysiske ting, alt andet har vi ligesom inde i vort hoved. Da det, vi tænker, ikke er fysisk, kan det på en måde opfattes noget uvirkeligt. Der er også mennesker, der siger: "Tanker, det er da ingenting", men de forstår jo ikke, at det er vældige energiformer.
      På symbolet ser vi, at jorden også har andre sfærer. Det er ikke blot den menneskelige sfære, som er under udvikling, og som nu nærmer sig. Engang var jorden på et trin, hvor det store strålefelt var orangefarvet hele vejen rundt. Da var der endnu ikke mennesker på jorden. Jorden var en dyreverden med rovdyr, dræbende dyr osv., men nu er der megen humanitet i verden. Symbolet viser begge dele, men der er mest af det humane (gul farve), og udviklingen på jorden går kolossalt hurtigt. Vi ser, at jordkloden har et intelligensområde eller en intelligenssfære (grøn farve), ligesom vi også har en intelligenssfære. Jorden har også en intuitionssfære (blå farve) og en hukommelsessfære (indigo farve). Når det er vist i sådanne forskellige afdelinger, er det for at udtrykke, at den er under forvandling til disse tilstande. Det store felt med de store stråler er dens fundamentale område, det er dens dagsbevidsthed. Symbolerne med jordens forskellige stadier viser, hvordan energierne i de ydre felter vokser frem med udviklingen og indtager dagsbevidsthedens plads for derefter at degenerere og forsvinde bort i de indre felter.
      Sådan er jordens stadium for tiden. Den åndelige sfære udgør tomrummet derude, hvor de flyver med jetjagere og rumskibe osv. De forstår ikke, at det er en verden opfyldt af bevidsthed, der har sine særlige love. Rummet er fyldt med kosmiske stråler, som det hedder, men det er jo den åndelige materie, som fra fysisk side ikke kan iagttages i detaljer. Det kan kun konstateres, at den åndelige materie er der med den og den energimasse. Men sådan er altså den åndelige verden. Andre kloder har deres verdener, og solene har deres åndelige sfærer osv.
 
Det evige verdensbillede, 6. kursus, 3. foredrag, 19.01.1956


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.