Stjernesymbol i menu


Læs og søg i Det Tredje Testamente
   Stk.:  
(F,I,45-77,67A) 
.  
(1,U) 
 
Avanceret søgning
Se symbol nr. 74 i nyt vindue Indholdsfortegnelse for Det Evige Verdensbillede, bog 5   

 

 
Den defekte organisme og skæbneelementet
Symbol nr. 74
74.1  Vi må komme til at forstå, at vi ikke kan lave andre mennesker om, men naturen er ved at lave alle mennesker om. Ved at se naturens planer og hensigter kan vi komme i harmoni med disse og således hjælpe naturen med at lave os selv om. Det er det, der er meningen.
      Menneskene har lidelser, men hvorfor har de nu disse lidelser? Det har de, fordi de har udløst årsager, som de ikke var klar over. De var ikke klar over, at de fik bivirkninger, som faldt tilbage på dem selv. De så kun de virkninger, der skete i øjeblikket.
      Symbolet viser den karma, der opstår ved menneskenes væremåde rettet direkte imod sig selv. De kan være vældigt gode ved sig selv, og de kan være forskrækkeligt ødelæggende ved sig selv, og det tænker de normalt ikke på. I god tro gør de mange ting, som er direkte ødelæggende for deres organisme. De ville vige skrækslagent tilbage for at handle på samme måde imod deres bil, deres ur eller noget andet teknisk, de er i besiddelse af. De ville være rædselsslagne, hvis disse ting fik den behandling, som de giver deres krop. Men det er jo, fordi de er inde i et årsags- og virkningsfelt, hvor de skal lære.
      Vi ser altså en menneskelig mentalitet, der er meget defekt. De brune og mørke områder betyder råddenskab og skal vise, at mentaliteten er i forrådnelse. Det er et skrækkeligt ord, men det nytter ikke at pynte på det, for det er den samme tilstand, man ser, når et ådsel ligger på marken og stinker og er fyldt med orme osv. Alle vegne, hvor en ting ikke bliver benyttet og oven i købet på en måde skal klare at beskytte sig selv, der går den i forrådnelse, for det er loven, at alting skal gå i kredsløb. Sådan er det også med den menneskelige organisme. Der, hvor man forhindrer den i at udføre sine rette processer, og hvor den ikke er til særlig nytte, går den i forrådnelse. Det kalder vi sygdom, og det er en fællesbetegnelse for mange lidelser. Til sygdom hører også depression, livslede, sindssyge osv. Det er det, vi ser på symbolet.
      De runde farvede felter uden for de brune og mørke områder udtrykker de normale felter i menneskets organisme, de udtrykker dets organer. Vi ser dets instinktlegeme (rød farve). Mineral- eller skeletområdet står i forbindelse med hukommelsesområdet (indigo farve). Hukommelsesenergi er altså mineralmaterie på det materielle plan, men en mental energi på det åndelige plan. Dette princip gælder for alle energiområder. Følelsen, intelligensen og intuitionen er symboliseret ved henholdsvis gul, grøn og blå farve.
      I de brune og mørke områder i væsenets overbevidsthed er alle felterne meget defekte. Væsenets overbevidsthed kan ikke umiddelbart ændres, men i den kan erfaringerne opsummeres som talenter, således at de kan fortsætte i det nye liv. Den forrådnelse eller den tilstand, man har bragt sin krop i, har man med som medfødt talent, således at man igen kan begynde at fordærve sin nye organisme. Der er tale om ganske alvorlige ting – det er noget, man ikke sådan kan løbe fra. Når man først begynder at forstå det, bliver man mere agtpågivende.
      Denne forrådnelse kan opstå ved narkotiske nydelser, alkoholindtagelse eller tobaksrygning, og den kan også opstå ved skrækkelige tankearter, bitterhed, vrede osv. Det er alt sammen noget, der stammer fra menneskets væremåde imod sig selv.
      Det er altså ikke blot imod andre mennesker eller væsener, at væremåden kan være forkert, den kan også være forkert imod os selv og den guddommelige krop, som naturen har givet os. Denne krop, der er et vældigt fuldkomment redskab til at se og høre med, til at fornemme og til at nyde livet med, kan mennesket selv sætte over styr. Dog ikke fuldstændigt, idet der er en grænse for, hvor meget man kan ødelægge, akkurat ligesom med træerne, der ikke kan vokse ind i himmelen. Ødelæggelsen kan nå et maksimum eller en kulmination, og derfra vil det vende. Symbolet viser denne kulminerende grad af ødelæggelse i form af den totale åndssvaghed. Der er et lille felt på de åndelige planer, hvor det ikke er åndssvagt. Det er jo kun nede i den fysiske organisme, at det har ødelagt sig selv. Det er denne dunstart omkring dens atmosfære, som også er smittende og fordærvende for omgivelserne. Det er ikke til særlig glæde og velsignelse for nogen at se et åndssvagt menneske eller et menneske, der er defekt og ikke kan hjælpe sig selv.
 
Kursusforedrag 4-1, 17.11.1955


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.