Stjernesymbol i menu


Læs og søg i Det Tredje Testamente
   Stk.:  
(F,I,45-77,67A) 
.  
(1-2,U) 
 
Avanceret søgning
Se symbol nr. 73 i nyt vindue Indholdsfortegnelse for Det Evige Verdensbillede, bog 5   

 

 
Den defekte organisme
Symbol nr. 73
73.1  Her er et symbol over det fysiske legeme. Det er ikke et naturelt billede af legemet, men det fysiske legemes princip er her manifesteret ved den runde figur (orange ring). Den orange farve viser, at det er tyngdelegemet, altså det primitive legeme, som er menneskets nuværende fysiske legeme og som betinger, at det kan lave så mange morderiske manifestationer.
      Vi ser her en defekt tilstand, der svarer til den defekte tilstand, vi så på det foregående symbol. Organerne i den fysiske organisme er opbygget ved hjælp af talentkerner. Der er et organ for hukommelse, intelligens, intuition osv. Sådan har vi i den fysiske organisme organer for disse åndelige funktioner. Vi ser, at nogle af disse organer er defekte, og det er de blevet på grund af giftige nydelser eller ved et udsvævende liv med udskejelser, for lidt søvn osv. Denne defekte tilstand opstår ikke blot i den fysiske organisme. I samme grad som mennesket ødelægger de fysiske organer eller centre i organismen, i samme grad påvirker det talentkernerne, som findes i dets overbevidsthed. Denne del af overbevidstheden med alle de forskellige legemers talentkerner kalder jeg skæbneelementet. I dette skæbneelement findes talentkernerne for menneskets fysiske organbygning. I samme grad som mennesket nedbryder et organ, virker det ind på talentkernen, som bliver svækket.
      På samme måde kan man bygge talentkerner op, hvis man træner sig i gode færdigheder. Tilegner man sig viden, begavelse osv., bliver det også til talenter. Man kan udvikle sig i f.eks. musik, kunst og videnskab og danne talentkerner for det. Det er ligesom en plante, der bærer frø. Det lille frø har jo kraften til hele plantens struktur. Når dette frø bliver til plante, vokser den op og bliver fuldstændig som den plante, der bar frøet. Således er det samme princip også til stede i de animalske væseners kropsdannelse – kroppene er blot en mere fremskreden plantetilstand. Sådan kan man bygge talentkerner op, og derved bliver man efterhånden fuldkommen.
      Derfor kan man have en medfødt begavelse, som f.eks. den lille dreng fra Italien, der kunne dirigere store orkestre, skønt han ikke var ret gammel. Hvor har han det fra? Han kan ikke have fået det forærende, for man kan ikke få nogen begavelse foræret. Han må have tilegnet sig det i tidligere liv. Talentkernerne må udvikles, og lige så snart han kommer i berøring med musik, varer det kun ganske kort tid, så har han det talent igen, som han havde trænet sig op til i tidligere liv. På samme måde som det gode, sådan kan det onde også trænes op og følge med.
      Organismen har en begrænset tid, den dør, men talentkernerne dør ikke. Det er jo dem, der skal skabe den nye organisme. Talentkernerne er som de frø, af hvilke den nye plante skal opstå.
 
Kursusforedrag 4-1, 17.11.1955


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.