Stjernesymbol i menu


Læs og søg i Det Tredje Testamente
   Stk.:  
(F,I,45-77,67A) 
.  
(1,U) 
 
Avanceret søgning
Se symbol nr. 67 i nyt vindue Indholdsfortegnelse for Det Evige Verdensbillede, bog 5   

 

 
Den animalske og den vegetariske føde
Symbol nr. 67
67.1  På symbolet ser vi den materie, vi skal bruge som føde på forskellige udviklingstrin. Den runde figur på det nederste trin symboliserer en animalsk livsenhed – et animalsk væsen med en organisme i hvilken der er meget intellektuelt liv. Animalske væsener er tænkende væsener, hvad enten det er mennesker, dyr eller væsener nede i atomverdenen. Det er væsener, der kan fornemme, der kan føle smerte, der kan få angst, frygt osv. Vi ser det animalske væsens jeg symboliseret ved trekanten i midten, dets psykiske verden uden om jeget og yderst dets fysiske område. Det er dette område, altså den fysiske organisme, som bliver efterstræbt som føde for andre væsener, og som er udmærket føde for dyrene. Zigzag-linjen på det nederste trin symboliserer kødkostens grove vibrationer, der ved fordøjelsen kræver en tilsvarende stor kraftudfoldelse. Den nederste runde figur kan symbolisere et menneske – for vi har jo også mennesker, der æder mennesker. Men figuren kan også symbolisere et dyr, f.eks. et får, en ko, et svin osv. Denne kost passer udmærket i dyreriget (symbolets nederste trin), hvor det er en betingelse at skulle have denne føde.
      Nogle væsener er lige nu planteædende, men det er kun, fordi de har deres tilværelse med animalsk føde i en anden epoke af deres udvikling. Udviklingen foregår jo ikke slavisk, så alle væsener har ikke disse epoker i den samme rækkefølge. Nogle væsener har deres rovdyrtilstand på et tidligere stadium og tilstanden med vegetarisk føde på et senere stadium. Andre begynder med den vegetariske føde og får kødet på et senere stadium. Det kan man næsten sige om menneskene, de skulle jo være planteædende væsener og var det også oprindeligt, men på grund af forskellige forhold i verden er de gået over til at spise animalsk føde. På det nederste trin finder vi altså føden for dyrene.
      Dernæst kommer vi op til næste trin, hvor de jordiske mennesker er. De er jo på et stadium imellem dyret og det rigtige menneske og har derfor dyriske naturer i sig, som er symboliseret ved tyngdeenergiens farve (orange). Efter dette begyndende menneskestadium kommer det fuldkomne menneskestadium (gul farve). Den grove planteføde er symboliseret ved den runde figur og dens svingninger ved zigzag-linjen midt på det næstnederste trin. Denne føde passer godt for mennesket, hvis svingninger er symboliseret ved den punkterede zigzag-linje øverst på samme trin.
      Når disse mennesker spiser noget, der ligger under deres trin, kræver det en for stærk kraftudfoldelse ved fordøjelsen. Det bliver en alt for voldsom kamp, og derfor må menneskene koge maden. De opdagede, at det var meget nemmere, når de kogte, stegte, bankede eller på anden måde gjorde kødet mørt. Derved hjalp de nemlig mavesyren. Menneskets mavesyre mangler den kraft, som rovdyrets mavesyre har. Rovdyret kan fordøje kødet, da det har de samme svingninger, som er vist ved zigzag-linjen på det nederste trin. Men det jordiske menneske, som også lever af kød, kan ikke klare de svingninger, og derfor er det klart, at det bruger megen kraft. Det tærer på kraften. Mennesket må jo frembringe en kraft, som det ikke er skabt til, og det er årsagen til en masse af de sygdomme, der opstår. Det er også årsag til alt for tidlig alderdom, til alt for tidlig død.
      Rødder, blade, stilke, kerner osv., der er symboliseret ved zigzag-linjen midt på det næstnederste trin, passer udmærket for menneskene, og i særlig grad fordi de koger de grove stoffer.
      Symboliseret ved den øverste zigzag-linje (i det gule felt) ser vi den ideelle føde, der er det rene frugtkød. Disse svingninger er lidt mindre, og derfor kan menneskene ikke nøjes med en sådan føde. Deres fordøjelsesorganer har alt for megen kraft. Menneskene skal endnu have meget fyld for at kunne fungere, men de kan begynde at træne sig op og udvikle sig til at leve af frugtkød. På menneskerigets stadium (gul farve), hvor alle er færdigudviklede, kan man leve af frugtkødet omkring kernen.
      I det mørke område i den animalske livsenhed på symbolets nederste trin er der meget, der skal dræbes ved fordøjelsen. I plantelivsenheden på næste trin er der mindre, der skal dræbes. Det er det elektriske område i livsenheden, som bliver til næring. Det er også drab at spise planter, men planten har ikke nogen vågen dagsbevidsthed, så den kan ikke i den grad føle smerte, den kan kun ane. Derfor er det et mindre drab og dermed mere fuldkomment.
      Man er et godt skridt længere fremme, når man spiser vegetarføde, end når man spiser animalsk føde. I vegetarføden er der ikke meget, der skal dræbes, og i det modne frugtkød er der slet ikke noget, der skal dræbes. Her er det kun den elektriske kraft, der går over i organismen. Det bliver dejligt for fremtidens køkkener, for der bliver ingen madlavning. Det vil alt sammen ophøre, det er ikke meningen, at menneskene skal blive ved med at stå og blande en hel masse ting sammen. I fremtiden kan man bare spise frugten, og da vil man få endnu meget mere udviklede frugter, end man kender i dag. Til den tid vil man leve ved det rene frugtkød, og så senere kun ved åndedrættet. Men det hører jo fremtiden til.
      Men derimod hører det nutiden til, at man bliver vegetar. Det gør ikke noget, at man koger tingene, hvis man kan mærke, at ens mave ikke så godt kan tage det råt. Hvis man ikke koger maden, kan man også risikere, at ens mavesyre helt stagnerer. Der er mennesker, der næsten ikke har nogen mavesyre, og så må de have kunstig mavesyre, pepsin og saltsyre osv. Det er jo ikke så godt, det er bedst at bevare den mavesyre, man har.
 
Kursusforedrag 5-2, 08.12.1955


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.