Stjernesymbol i menu


Læs og søg i Det Tredje Testamente
   Stk.:  
(F,I,45-77,67A) 
.  
(1,U) 
 
Avanceret søgning
Se symbol nr. 62 i nyt vindue Indholdsfortegnelse for Det Evige Verdensbillede, bog 5   

 

 
Intuitionsenergiens indbrud i følelsesområdet
Symbol nr. 62
62.1  Symbolet viser, hvorledes intuitionsenergien (blå farve) har blandet sig ind i følelsesenergien (gul farve). Det sker ved, at mennesker på kunstig måde får udviklet intuitionen. Det kan ske ved meditation, hvor intuitionen kommer i gang, fordi de vil have den store oplevelse. De søger at få kosmiske glimt, som man jo nogle steder i Indien søger at lære disciplene. Men det kan man slet ikke anvende i Vesten, for Vestens mennesker vil slet ikke kunne tage det. Det vil resultere i, at der opstår en sjælelig forvirring, således at følelseslivet bliver helt ødelagt. Det vil så bringes videre ned til svaghed i organismen, men foreløbig vil det særligt rase i sjælelivet, således at væsenet bliver overdimensioneret i sin fornemmelse. Det tror, at det er Kristus eller Gud selv, eller det tror, at det skal frelse verden. Det kan få så mange tåbelige tanker – alt sammen baseret på storhedsvanvid. Det sker altså ved en overdimensioneret intuition, som opstår ved alt for megen meditation. Man kan jo godt sidde og meditere og tænke sig vældigt op i ekstasetilstand, op i de høje tankearter, så man lige får et lynglimt eller en forbindelse med de højeste kræfter. Derved sker så denne eksplosion, fordi man ikke kan tåle det, før man er moden til det. Symbolet er kun forklaret i grove træk, men det er altså princippet i det hele.
 
Kursusforedrag 5-1, 01.12.1955


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.