Stjernesymbol i menu


Læs og søg i Det Tredje Testamente
   Stk.:  
(F,I,45-77,67A) 
.  
(1-2,U) 
 
Avanceret søgning
Se symbol nr. 53 i nyt vindue Indholdsfortegnelse for Det Evige Verdensbillede, bog 5   

 

 
Intelligensuniverset.
Intelligensatomet eller intelligenssolsystemet
Symbol nr. 53
53.1  Symbolet viser et intelligensatom (grøn farve). Nerver og hjernematerie er opbygget af intelligensatomer og holdes i live igennem intelligensfunktionen, tankefunktionen eller den intellektuelle funktion. Disse funktioner udløses således på det materielle plan igennem disse atomer og kraftcentre og bevirker, at man kan holde hjernen og nervesystemet i live. Det er jo en kendsgerning, at det, man ikke bruger, dør. Hvis et menneske derfor ikke bruger sin hjerne, ikke tænker meget, ikke modtager undervisning, bliver det ikke særlig udviklet. Hvis et menneske derimod tænker og studerer meget, får det et vældigt udviklet hjerneorgan og nervesystem.
      Loven virker på den måde, at det, man ikke bruger, dør, og det, man bruger, forbliver levende. Det bestemmes af tankegangen. Det, man ikke bruger, tænker man jo ikke på, og når man ikke tænker på det og ikke bruger det, så dør det. Det, man skal bruge, tænker man på. Der sættes kraften ind, og derfor holdes det i live. Vi kan herigennem forstå, at vor tankeverden er en vældig elektrisk funktion. Vi mærker den kun i form af det, vi er bevidste i, det, vi tænker på. Men det er jo en vældig udløsning af kraft, som holder organismen i live. Det er ikke nok, at vi spiser mad, for hvordan skulle den kunne fordøjes? Hvordan skulle alle disse funktioner finde sted? Hvordan skulle vi kunne tale, hvordan skulle vi kunne se, hvis ikke vi havde disse elektriske kræfter, som er en udløsning fra vor tankeverden igennem vor vilje?
 
Kursusforedrag 5-1, 01.12.1955


Kommentarer kan sendes til Martinus Institut.
Oplysninger om fejl og mangler samt tekniske problemer kan sendes til webmaster.